A A A A   Contact  Links  Sitemap

Nieuws

Pensioenpunt in Waver

Het Pensioenpunt in Waver zal gesloten zijn op vrijdag 15 mei (brugdag).
Op vrijdag 22 mei zal het Pensioenpunt daarom uitzonderlijk open zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.

Ontdek nu al mypension.be (07-05-2015)

mypension.be mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor de actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Verzending fiscale fiches gestart (08-04-2015)

Op 31/03/2015 werd het startschot gegeven voor de verzending van de pensioenfiches 281.11 - inkomsten 2014.
Gezien de omvang van dit werk gebeuren deze zendingen verspreid over enkele dagen.
Ten laatste eind april e.k. zou u uw pensioenfiche in uw brievenbus moeten vinden.

Pensioenstatistieken (10-03-2015)

De pensioenstatistieken 2014 van de overheidssector zijn gepubliceerd.

Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit 2015 (06-03-2015)

De nieuwe ge´ndexeerde bedragen van de toegelaten inkomensgrenzen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2015.

Voor de "Professionals": Infosessies Capelo (06-03-2015)

 Vanaf april 2015 organiseert de PDOS in samenwerking met Sigedis opnieuw Capelo-infosessies.

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector (Wetgeving) (19-02-2015)

Voor de "Professionals": het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector is bijgewerkt
Zie:

Afschaffing van de diplomabonificatie en de pensioenbonus - Onbeperkte cumulatie (16-02-2015)

De Ministerraad heeft op 13 februari 2015 een voorontwerp van wet goedgekeurd over bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector.

Infosessies "Overheidspensioenen in perspectief: wat brengt de toekomst?" - Presentaties (21-01-2015)

 Via de volgende link kan u de presentaties van de infosessies (per thema) (her)bekijken

Nieuw barema bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 (18-12-2014)

Infoflash: Vanaf 1 januari 2015 worden de bedrijfsvoorheffingschalen ge´ndexeerd.
Dat betekent dat er vanaf januari voor eenzelfde belastbaar pensioen, een lager bedrag bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt.
U ontvangt dus netto een beetje meer.

Betaalkalender 2015 (18-12-2014)

Overzicht betaaldata 2015
De betaalkalender 2015

Impact van de aangekondigde pensioenhervorming (24-11-2014)

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet een aantal wijzigingen in het pensioenstelsel van de ambtenaren die tot nu toe nog niet in wettekst zijn omgezet. Hierdoor is een gevoel van onzekerheid ontstaan bij diegenen die zich zeer kort bij hun oppensioenstelling bevinden. Vooral de onduidelijkheid over het afbouwschema van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling roept vragen op. In overleg met de minister van pensioenen kan de PDOS hierover het volgende meedelen.