Nieuws

Het Pensioenpunt in Geraardsbergen, dat op vrijdag 6 mei omwille van een brugdag gesloten is, zal uitzonderlijk open zijn op vrijdag 13 mei.

Opgelet: het Pensioenpunt Brussel verhuist vanaf 29 maart naar de Zuidertoren

Concreet betekent dit dat vanaf dan de experten ambtenarenpensioenen samen met de experten werknemerspensioenen alle werkdagen van 9.00 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 16.00 uur permanentie houden in de Zuidertoren.

Elke tweede woensdag van de maand is er in de voormiddag ook een expert zelfstandigenpensioenen aanwezig.

Uitbetaling van uw vakantiegeld in mei 2016 (27-04-2016)

In de loop van mei 2016 ontvangen gepensioneerde werknemers en ambtenaren hun vakantiegeld.

U wilt meer weten?

Onthaal op afspraak in 6 Pensioenpunten (18-04-2016)

PensioenpuntenVanaf 1 mei kunt u in de Pensioenpunten van Antwerpen, Hasselt, Kortrijk, Charleroi, Namen en Aarlen langsgaan op afspraak

Nieuwe versie van brochure over rustpensioenen van het ambtenarenstelsel (18-04-2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelselDe brochure "Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel" werd bijgewerkt op basis van de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen.

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (18-04-2016)

Pensioenen 04-2016 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 29-04-2016
Pensioenen 05-2016 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 02-05-2016
Overzicht alle betaaldatums 2016: de betaalkalender 2016

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (18-04-2016)

Voor de "Professionals":
het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

RVP en PDOS fuseren en worden op 1 april 2016 de Federale Pensioendienst (FPD) (31-03-2016)

Ondanks de datum is het geen aprilvis; op 1 april 2016 fuseren de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) om samen de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of dé Pensioendienst - te vormen. De continuïteit van de pensioenbetalingen en de andere vormen van dienstverlening is verzekerd.

Lees het persbericht

Resultaten tevredenheidsenquête betalingen (25-03-2016)

afbeelding enqueteIn juni 2015 organiseerde de PDOS een tevredenheidsenquête over de uitbetaling van de ambtenarenpensioenen. In het verslag vindt u de resultaten en de analyse van deze enquête, samen met de acties die ondernomen zullen worden om de dienstverlening naar de klanten te verbeteren.

resultaten tevredenheidsenquête betalingen

Verzending fiscale fiches gestart (17-03-2016)

Op 17-03-2016 werd het startschot gegeven voor de verzending van de pensioenfiches 281.11 - inkomsten 2015.
Gezien de omvang van dit werk gebeuren deze zendingen verspreid over enkele dagen.
Ten laatste eind april e.k. zou u uw pensioenfiche in uw brievenbus moeten vinden.