A A A A   Contact  Links  Sitemap

Nieuws

Pensioenteller - pensioenramingen

Het regeerakkoord dat in de media is verschenen, bevat nieuwe maatregelen inzake pensioenen waarvan de praktische toepassingsmodaliteiten nog niet gekend zijn.
In afwachting van de totstandkoming van deze maatregelen vestigt de PDOS de aandacht van het publiek op volgende punten:

  1. De huidige versie van de pensioenteller werd nog niet aangepast aan deze nieuwe maatregelen. Dit hulpmiddel geeft bijgevolg slechts een benaderende pensioendatum op basis van de bepalingen van kracht vůůr het regeerakkoord 2014.
  2. Bij wijze van voorzorgsmaatregel verstrekt de PDOS tijdelijk geen pensioenramingen meer.

Van zodra de volledige en gedetailleerde maatregelen gekend zullen zijn, zal de PDOS de pensioenteller zo vlug mogelijk aanpassen en individuele ramingsaanvragen beantwoorden.

Verhuizing PDOS momenteel niet aan de orde (15-09-2014)

Lees meer...

Overheidspensioenen in perspectief: wat brengt de toekomst? (26-08-2014)

 Vanaf september organiseert de PDOS een nieuwe reeks infosessies over de overheidspensioenen in alle provinciehoofdsteden van BelgiŽ en in Brussel. Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: de impact van de pensioenhervorming op de toekenning, de berekening en het beheer van de pensioenen, de hervorming van de overlevingspensioenen, het belang van de elektronische loopbaangegevens voor MyPension en de pensioenmotor.

Nieuwe brochure overlevingspensioenen overheidssector (06-08-2014)

brochure overlevingspensioenen overheidssectorDe PDOS heeft de brochure over de overlevingspensioenen van de overheidssector bijgewerkt. De brochure behandelt de belangrijkste wijzigingen die door de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (B.S. 19.06.2014) aan de overlevingspensioenen zijn aangebracht.

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector (Wetgeving) (18-07-2014)

Voor de "Professionals": het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector is bijgewerkt
Zie:

Het arrest nr. 103/2014 van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 - geÔntegreerde politie (15-07-2014)

Lees meer...

De hervorming van de overlevingspensioenen (24-06-2014)

De hervorming van de overlevingspensioenen werd geconcretiseerd door de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen verschenen in het Belgisch Staatsblad van 19.06.2014.

Lees meer...

PDOS actualiseert brochure over cumulatie pensioenen overheidssector (19-06-2014)

brochure over cumulatie pensioenen overheidssectorDe PDOS heeft de brochure over cumulatie van pensioenen van de overheidssector geactualiseerd rekening houdend met de Programmawet van 28 juni 2013 (B.S. 01.07.2013). De brochure gaat dieper in op de cumulatie van pensioenen met een beroeps- of vervangingsinkomen en focust daarnaast ook op andere gevallen van cumulatie zoals onder andere de cumulatie van verschillende pensioenen onderling.

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 stelt rapport voor (16-06-2014)

Commissie PensioenhervormingLees meer...

Jaarverslag 2013: Duidelijke tekens van consolidatie (23-05-2014)

Jaarverslag 2013: Duidelijke tekens van consolidatieDe PDOS publiceert zijn jaarverslag 2013, dat volledig in het teken staat van consolidatie. 2013 is immers het jaar waarin het managementplan 2007-2013 beŽindigd werd en verschillende verbeterprojecten voltooid werden. Maar het is ook het jaar waarin de pensioenhervorming grotendeels verankerd werd in de werking van de administratie.

PDOS publiceert nieuwe brochure: "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u." (23-05-2014)

De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u. Als initiatiefnemer van Capelo houdt de PDOS eraan alle werkgevers van de overheidssector op de hoogte te houden van het project. Daarom publiceert de PDOS de brochure "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u".

Hierin geeft de PDOS onder meer een stand van zaken van het Capelo-project, dat eind 2015 een belangrijke deadline bereikt. Tegen dan moeten immers alle historische loopbaangegevens ingegeven zijn.

Indien de deadline van 31 december 2015 niet gehaald wordt, houdt dit niet alleen risico's in voor de pensioentoekenning. Ook de geÔntegreerde pensioenloopbaangegevensbank en MyPension, twee initiatieven waarover u meer kunt lezen in bijgevoegde brochure, komen dan in het gedrang.

De PDOS wil met deze brochure alle werkgevers van de overheidssector oproepen om dringend werk te maken van het ingeven van de historische loopbaangegevens. Want dat is niet alleen in het belang van de (toekomstige) gepensioneerden. Voor alle projectpartners is Capelo een win-win situatie waarmee op het vlak van administratieve vereenvoudiging en efficiŽntiewinsten een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet.

Top van deze paginaTop van deze pagina