A A A A   Contact  Links  Sitemap

Nieuws

Technische interventie op onze servers

Omwille van een technische interventie, zullen de volgende online-toepassingen niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn vanaf vrijdag 21 november (18u00) tot vrijdag 28 november:

  • Infosessies: inschrijven zal niet mogelijk zijn.
  • DmfA-Atlas: toevoegen en wijzigen van gegevens zal uitgeschakeld zijn, enkel raadplegen blijft mogelijk.

Dank voor uw begrip.

Op maandag 24 november, 1, 8 en 15 december zijn er vakbondsacties aangekondigd. Deze acties kunnen gevolgen hebben voor de dienstverlening van de PDOS in de Pensioenpunten. Voor sommige personeelsleden zal het immers moeilijk zijn om ter plaatse te geraken met het openbaar vervoer. Gelieve hiermee rekening te houden indien u de volgende weken een bezoek plant aan een Pensioenpunt.

PDOS gesloten op 12 december
Op vrijdag 12 december zal De PDOS uitzonderlijk gesloten zijn.
Ook de Pensioenpunten en het Contact Center zullen dan niet bereikbaar zijn.
Gelieve ons te excuseren voor het eventuele ongemak.

Impact van de aangekondigde pensioenhervorming (24-11-2014)

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet een aantal wijzigingen in het pensioenstelsel van de ambtenaren die tot nu toe nog niet in wettekst zijn omgezet. Hierdoor is een gevoel van onzekerheid ontstaan bij diegenen die zich zeer kort bij hun oppensioenstelling bevinden. Vooral de onduidelijkheid over het afbouwschema van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling roept vragen op. In overleg met de minister van pensioenen kan de PDOS hierover het volgende meedelen.

Infosessies Capelo (najaar 2014) (07-11-2014)

Er zijn nog plaatsen vrij voor de infosessies Capelo in het najaar.

Lees meer ...

Overheidspensioenen in perspectief: wat brengt de toekomst? (26-08-2014)

 Vanaf september organiseert de PDOS een nieuwe reeks infosessies over de overheidspensioenen in alle provinciehoofdsteden van BelgiŽ en in Brussel. Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod: de impact van de pensioenhervorming op de toekenning, de berekening en het beheer van de pensioenen, de hervorming van de overlevingspensioenen, het belang van de elektronische loopbaangegevens voor MyPension en de pensioenmotor.

Verhuizing PDOS momenteel niet aan de orde (15-09-2014)

Lees meer...

Nieuwe brochure overlevingspensioenen overheidssector (06-08-2014)

brochure overlevingspensioenen overheidssectorDe PDOS heeft de brochure over de overlevingspensioenen van de overheidssector bijgewerkt. De brochure behandelt de belangrijkste wijzigingen die door de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (B.S. 19.06.2014) aan de overlevingspensioenen zijn aangebracht.

Het arrest nr. 103/2014 van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 - geÔntegreerde politie (15-07-2014)

Lees meer...

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 stelt rapport voor (16-06-2014)

Commissie PensioenhervormingLees meer...

PDOS publiceert nieuwe brochure: "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u." (23-05-2014)

De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u. Als initiatiefnemer van Capelo houdt de PDOS eraan alle werkgevers van de overheidssector op de hoogte te houden van het project. Daarom publiceert de PDOS de brochure "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u".

Hierin geeft de PDOS onder meer een stand van zaken van het Capelo-project, dat eind 2015 een belangrijke deadline bereikt. Tegen dan moeten immers alle historische loopbaangegevens ingegeven zijn.

Indien de deadline van 31 december 2015 niet gehaald wordt, houdt dit niet alleen risico's in voor de pensioentoekenning. Ook de geÔntegreerde pensioenloopbaangegevensbank en MyPension, twee initiatieven waarover u meer kunt lezen in bijgevoegde brochure, komen dan in het gedrang.

De PDOS wil met deze brochure alle werkgevers van de overheidssector oproepen om dringend werk te maken van het ingeven van de historische loopbaangegevens. Want dat is niet alleen in het belang van de (toekomstige) gepensioneerden. Voor alle projectpartners is Capelo een win-win situatie waarmee op het vlak van administratieve vereenvoudiging en efficiŽntiewinsten een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet.

Top van deze paginaTop van deze pagina