Nieuws

Vanaf maandag 30 november is het Pensioenpunt in Brussel opnieuw open voor het publiek.

Aangifte elektronische attesten historische loopbaangegevens vóór 1 januari 2016

Meer »

De ministeriële omzendbrief van 6 juli 2015 betreffende de termijn voor de aangifte van de historische gegevens in het kader van de realisatie van een elektronische loopbaangegevensbank en het elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel (project Capelo) herinnert alle werkgevers uit de overheidssector aan hun wettelijke verplichting om vóór 1 januari 2016 de elektronische attesten betreffende de historische gegevens aan te geven en te valideren. Dit moet voor elk personeelslid dat in dienst was op 1 januari 2011.

Meer informatie over het belang van de elektronische gegevens vindt u in de brochure "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u".

Indien u graag een infosessie over de aangifte van elektronische gegevens bijwoont, dan kunt u zich hier inschrijven.

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (04-11-2015)

Pensioenen 11-2015 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 30-11-2015
Pensioenen 12-2015 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 01-12-2015
Overzicht alle betaaldatums 2015: de betaalkalender 2015

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector (Wetgeving) (26-10-2015)

Voor de "Professionals":
het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector is bijgewerkt
Zie:

Voor de "Professionals": Infosessies pensioenen (22-10-2015)

Op vrijdag 4 december 2015 wordt er een bijkomende Franstalige infosessie pensioenen georganiseerd ter vervanging van de Franstalige infosessie van 20 oktober, die niet is kunnen doorgaan omwille van de treinstaking.

U kunt zich inschrijven via het online inschrijvingsformulier.

Pensioenpunten (16-09-2015)

De pensioenpunten in Oostende, Leuven en Waver verhuizen.
In de pensioenpunten van Oostende, Leuven en Brugge veranderen de openingsuren en/of openingsdagen.

Antwoord van de PDOS op berichten in de media over laattijdige pensioenramingen (09-09-2015)

Brochures: Nieuwe versie van brochure over cumulatie (04-09-2015)

brochure Cumulatie van pensioenen van de overheidssectorDe brochure "Cumulatie van pensioenen van de overheidssector" werd bijgewerkt op basis van de wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (B.S. 13.05.2015). U vindt er onder andere de actuele jaargrenzen in terug, de gewijzigde regelgeving in verband met onbeperkte cumulatie en de nieuwe sanctieregeling in geval van overschrijding van de toegelaten grenzen.

De pensioenteller (31-08-2015)

De pensioenteller is niet langer toegankelijk.

Voor de "Professionals": Infosessies (19-08-2015)

  • Infosessies pensioenen: vanaf september 2015 organiseert de PDOS informatiesessies over de pensioenen in de overheidssector.
  • Infosessies Capelo: vanaf oktober 2015 organiseert de PDOS in samenwerking met Sigedis Capelo-infosessies.

Brochures (03-08-2015)

brochure Rustpensioenen van de overheidssectorDe brochure "Rustpensioenen van de overheidssector" werd bijgewerkt op basis van de wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (B.S. 13.05.2015) en de wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie (B.S. 29.05.2015).

Jaarverslag PDOS 2014 (22-06-2015)

Daarnaast heeft de PDOS samen met zijn partners RVP en RSVZ aan de verdere ontwikkeling van de stelseloverschrijdende pensioenmotor en aan de uitbreiding van het communicatieplatform MyPension gebouwd.

Overgangsmaatregelen voor de leden van het operationeel kader van de geïntegreerde politie (16-06-2015)

Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geïntegreerde politie, B.S. 29.05.2015

Nationaal Pensioencomité, Kenniscentrum en Academische Raad gaan van start (04-06-2015)

De wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Comité, een Kenniscentrum en een Academische Raad (B.S. 22.05.2015) lanceert officieel de werkzaamheden van de drie instanties.

De wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (B.S. 13.05.2015) concretiseert 3 maatregelen uit het regeerakkoord (27-05-2015)

Ontdek nu al mypension.be (07-05-2015)

mypension.be mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor de actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.