A A A A   Contact  Links  Sitemap

Nieuws

Pensioenstatistieken (01-04-2014)

De pensioenstatistieken 2013 van de overheidssector zijn gepubliceerd.

Voor de "Professionals": Infosessies "Capelo" (2e trimester 2014) (21-03-2014)

Vanaf april 2014 organiseert de PDOS in samenwerking met Sigedis opnieuw Capelo-infosessies.
›› Lees meer ...

Pensioenaanvraag overheidssector voortaan ook digitaal (25-02-2014)

www.pensioenaanvraag.beVastbenoemde personeelsleden van de overheidssector kunnen voortaan hun pensioenaanvraag ook digitaal indienen. De Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) sluit zich aan bij de website www.pensioenaanvraag.be die begin 2011 door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) werd gelanceerd.
›› Lees meer ...

Voor de "Professionals": Infosessies rustpensioenen en loopbaanonderbreking 2014 (06-02-2014)

De afgelopen maanden heeft de PDOS veel vragen binnengekregen in verband met de organisatie van infosessies over rustpensioenen en loopbaanonderbreking en andere afwezigheidsperioden. De vraag overtreft in ruime mate het aanbod dat we tot nu toe hebben kunnen aanbieden.

Om zo efficiŽnt mogelijk aan de behoeften te kunnen voldoen met behoud van dezelfde kwaliteitsgaranties, werkt de PDOS momenteel aan een nieuw aanbod. In afwachting van de lancering van het nieuwe aanbod, zullen er tijdelijk van april tot augustus geen infosessies georganiseerd worden.

Indien u op de hoogte gehouden wil worden van het toekomstige programma, kunt u zich nu al inschrijven op de e-news van de PDOS. Dat doet u door uw volledige professionele contactgegevens (naam, voornaam, instelling, functie, adres, telefoonnummer, mailadres) te sturen naar hc3(at)pdos.fgov.be met vermelding van "inschrijving e-news" in het onderwerp.

Grensbedragen voor beslaglegging en overdracht voor 2014 (28-01-2014)

De grensbedragen voor beslaglegging en overdracht voor 2014 werden gepubliceerd in het KB van 15-12-2013 tot uitvoering van artikel 1409, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek (Belgisch Staatsblad dd. 23-12-2013)
›› Lees meer ...

Betaling van de pensioenen: Overdracht bevoegdheden CDVU - Pensioenen naar de PDOS (19-12-2013 - update 10-01-2014)

De wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen heeft voorzien om de opdrachten van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) uit te breiden door deze ook de verantwoordelijkheid voor de betaling van de pensioenen en de renten uitgevoerd door de Centrale Dienst der Vaste Uitgaven-Pensioenen (CDVU) toe te vertrouwen.
›› Lees meer ...

Laattijdige betaling pensioenen 3 januari 2014 (09-01-2014)

De gepensioneerden die omwille van de laattijdige betaling van hun pensioen op 3 januari 2014 schade hebben geleden, kunnen schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij bpost. In de klacht moet er melding worden gemaakt van het bedrag dat kan bestaan uit verlies aan creditintresten of uit totaal aangerekende debetintresten.

De klacht moet gestuurd worden naar:
bpost - Dienst Postrekeningen courant - Muntcentrum - 1000 Brussel
E-mail: postal.accounts@bpost.be

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector (Wetgeving) (09-01-2014)

Voor de "Professionals": het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector is bijgewerkt
Zie:

Top van deze paginaTop van deze pagina