Nieuws

Afkopen studiejaren met oog op het pensioen: wij wachten op meer informatie (21/10/2016)

De federale Regering heeft een principeakkoord bereikt over het afkopen van de studiejaren met oog op het latere pensioen (als werknemer, zelfstandige of ambtenaar).

In een volgende stap vindt het sociale overleg over deze hervorming plaats. Nadien zullen alle nieuwe maatregelen in een wettekst gegoten worden.

Het is pas van zodra de wettekst definitief is dat de Pensioendienst u meer informatie kan geven over uw concrete situatie. Op dit ogenblik heeft het dus geen zin om ons te contacteren met vragen over uw studiejaren en de impact op uw latere pensioen. Wij raden u aan om deze nieuwspagina en/of onze sociale media aandachtig te volgen.

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (06/10/2016)

betaalkalenderPensioenen 10-2016 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 31/10/2016
Pensioenen 11-2016 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 02/11/2016

Overzicht betaaldatums van de maandelijkse pensioenen 2016

Onze nieuwe brochures staan online! (22/09/2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel brochure Overlevingspensioenen van de overheidssector brochure Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel

Onze nieuwe brochures staan online. Wil je meer weten over het rust - of overlevingspensioen van de ambtenaren, of over de cumulatie met één van deze pensioenen ?
Consulteer dan onmiddellijk onze bijgewerkte brochures.

De Pensioendienst werft aan (02/09/2016)

Via Smals zoeken we 45 ICT-profielen (Testanalist, Java Developer, SharePoint Developer en Functioneel analist). Zij zullen ons ICT-departement versterken dat momenteel uit 250 medewerkers bestaat.

Interesse? Bekijk snel onze vacatures

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (03/08/2016)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

Nieuwe leeftijdsvoorwaarden voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen (01/07/2016)

De wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte wijzigt de leeftijdsvoorwaarden vastgelegd in artikel 83: de leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen voor personeelsleden in de overheidssector wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018.
Lees meer ...

Indexering ambtenarenpensioenen (01/06/2016)

Eind mei 2016 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 101,02 punten, overschreden.

De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.

Lees meer...

Pensioenstatistieken (20/05/2016)

De pensioenstatistieken 2015 van het ambtenarenstelsel zijn gepubliceerd.