A A A A   Contact  Links  Sitemap

Nieuws

Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit 2015 (06-03-2015)

De nieuwe ge´ndexeerde bedragen van de toegelaten inkomensgrenzen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2015.

Voor de "Professionals": Infosessies Capelo (06-03-2015)

 Vanaf april 2015 organiseert de PDOS in samenwerking met Sigedis opnieuw Capelo-infosessies.

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector (Wetgeving) (19-02-2015)

Voor de "Professionals": het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector is bijgewerkt
Zie:

Afschaffing van de diplomabonificatie en de pensioenbonus - Onbeperkte cumulatie (16-02-2015)

De Ministerraad heeft op 13 februari 2015 een voorontwerp van wet goedgekeurd over bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector.

Infosessies "Overheidspensioenen in perspectief: wat brengt de toekomst?" - Presentaties (21-01-2015)

 Via de volgende link kan u de presentaties van de infosessies (per thema) (her)bekijken

Nieuw barema bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 (18-12-2014)

Infoflash: Vanaf 1 januari 2015 worden de bedrijfsvoorheffingschalen ge´ndexeerd.
Dat betekent dat er vanaf januari voor eenzelfde belastbaar pensioen, een lager bedrag bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt.
U ontvangt dus netto een beetje meer.

Betaalkalender 2015 (18-12-2014)

Overzicht betaaldata 2015
De betaalkalender 2015

Voor de "Professionals": Infosessies Capelo (17-12-2014)

 Vanaf januari 2015 organiseert de PDOS in samenwerking met Sigedis opnieuw Capelo-infosessies.

Impact van de aangekondigde pensioenhervorming (24-11-2014)

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet een aantal wijzigingen in het pensioenstelsel van de ambtenaren die tot nu toe nog niet in wettekst zijn omgezet. Hierdoor is een gevoel van onzekerheid ontstaan bij diegenen die zich zeer kort bij hun oppensioenstelling bevinden. Vooral de onduidelijkheid over het afbouwschema van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling roept vragen op. In overleg met de minister van pensioenen kan de PDOS hierover het volgende meedelen.

Verhuizing PDOS momenteel niet aan de orde (15-09-2014)

Lees meer...

Nieuwe brochure overlevingspensioenen overheidssector (06-08-2014)

brochure overlevingspensioenen overheidssectorDe PDOS heeft de brochure over de overlevingspensioenen van de overheidssector bijgewerkt. De brochure behandelt de belangrijkste wijzigingen die door de wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen (B.S. 19.06.2014) aan de overlevingspensioenen zijn aangebracht.

Het arrest nr. 103/2014 van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 - ge´ntegreerde politie (15-07-2014)

Lees meer...

Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 stelt rapport voor (16-06-2014)

Commissie PensioenhervormingLees meer...

PDOS publiceert nieuwe brochure: "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u." (23-05-2014)

De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u. Als initiatiefnemer van Capelo houdt de PDOS eraan alle werkgevers van de overheidssector op de hoogte te houden van het project. Daarom publiceert de PDOS de brochure "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u".

Hierin geeft de PDOS onder meer een stand van zaken van het Capelo-project, dat eind 2015 een belangrijke deadline bereikt. Tegen dan moeten immers alle historische loopbaangegevens ingegeven zijn.

Indien de deadline van 31 december 2015 niet gehaald wordt, houdt dit niet alleen risico's in voor de pensioentoekenning. Ook de ge´ntegreerde pensioenloopbaangegevensbank en MyPension, twee initiatieven waarover u meer kunt lezen in bijgevoegde brochure, komen dan in het gedrang.

De PDOS wil met deze brochure alle werkgevers van de overheidssector oproepen om dringend werk te maken van het ingeven van de historische loopbaangegevens. Want dat is niet alleen in het belang van de (toekomstige) gepensioneerden. Voor alle projectpartners is Capelo een win-win situatie waarmee op het vlak van administratieve vereenvoudiging en efficiŰntiewinsten een belangrijke stap voorwaarts wordt gezet.