A A A A   Contact  Links  Sitemap

Nieuws

Aangepaste openingsuren Pensioenpunten in juli en augustus

In de maanden juli en augustus zullen de Pensioenpunten enkel in de voormiddag open zijn op de dagen dat ze tijdens het jaar bereikbaar zijn. De namiddagzittingen gaan tijdens de zomervakantie niet door.

Aangifte elektronische attesten historische loopbaangegevens vˇˇr 1 januari 2016

De ministeriŰle omzendbrief van 6 juli 2015 betreffende de termijn voor de aangifte van de historische gegevens in het kader van de realisatie van een elektronische loopbaangegevensbank en het elektronisch pensioendossier voor het overheidspersoneel (project Capelo) herinnert alle werkgevers uit de overheidssector aan hun wettelijke verplichting om vˇˇr 1 januari 2016 de elektronische attesten betreffende de historische gegevens aan te geven en te valideren. Dit moet voor elk personeelslid dat in dienst was op 1 januari 2011.

Meer informatie over het belang van de elektronische gegevens vindt u in de brochure "De elektronische loopbaangegevens. De toekomstige gepensioneerden rekenen op u".

Indien u graag een infosessie over de aangifte van elektronische gegevens bijwoont, dan kunt u zich hier inschrijven.

Voor de "Professionals": Infosessies (19-08-2015)

  • Infosessies pensioenen: vanaf september 2015 organiseert de PDOS informatiesessies over de pensioenen in de overheidssector.
  • Infosessies Capelo: vanaf oktober 2015 organiseert de PDOS in samenwerking met Sigedis Capelo-infosessies.

Betaaldatums (05-08-2015)

Pensioenen 08-2015 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 31-08-2015
Pensioenen 09-2015 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 01-09-2015
Overzicht alle betaaldatums 2015: de betaalkalender 2015

Brochures (03-08-2015)

 De brochure "Rustpensioenen van de overheidssector" werd bijgewerkt op basis van de wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (B.S. 13.05.2015) en de wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de ge´ntegreerde politie (B.S. 29.05.2015).

Jaarverslag PDOS 2014 (22-06-2015)

Daarnaast heeft de PDOS samen met zijn partners RVP en RSVZ aan de verdere ontwikkeling van de stelseloverschrijdende pensioenmotor en aan de uitbreiding van het communicatieplatform MyPension gebouwd.

Overgangsmaatregelen voor de leden van het operationeel kader van de ge´ntegreerde politie (16-06-2015)

Wet van 21 mei 2015 tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de ge´ntegreerde politie, B.S. 29.05.2015

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector (Wetgeving) (10-06-2015)

Voor de "Professionals":
het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van de overheidssector is bijgewerkt
Zie:

Nationaal PensioencomitÚ, Kenniscentrum en Academische Raad gaan van start (04-06-2015)

De wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal ComitÚ, een Kenniscentrum en een Academische Raad (B.S. 22.05.2015) lanceert officieel de werkzaamheden van de drie instanties.

De wet van 28 april 2015 houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector (B.S. 13.05.2015) concretiseert 3 maatregelen uit het regeerakkoord (27-05-2015)

Ontdek nu al mypension.be (07-05-2015)

mypension.be mypension.be zal tussen nu en 2017 uitgroeien tot het online pensioenportaal voor alle gepersonaliseerde informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen voor de actieve en gepensioneerde werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.

Verzending fiscale fiches gestart (08-04-2015)

Op 31/03/2015 werd het startschot gegeven voor de verzending van de pensioenfiches 281.11 - inkomsten 2014.
Gezien de omvang van dit werk gebeuren deze zendingen verspreid over enkele dagen.
Ten laatste eind april e.k. zou u uw pensioenfiche in uw brievenbus moeten vinden.

Pensioenstatistieken (10-03-2015)

De pensioenstatistieken 2014 van de overheidssector zijn gepubliceerd.

Toegelaten jaargrenzen in geval van cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit 2015 (06-03-2015)

De nieuwe ge´ndexeerde bedragen van de toegelaten inkomensgrenzen zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2015.

Afschaffing van de diplomabonificatie en de pensioenbonus - Onbeperkte cumulatie (16-02-2015)

De Ministerraad heeft op 13 februari 2015 een voorontwerp van wet goedgekeurd over bepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector.

Infosessies "Overheidspensioenen in perspectief: wat brengt de toekomst?" - Presentaties (21-01-2015)

 Via de volgende link kan u de presentaties van de infosessies (per thema) (her)bekijken

Nieuw barema bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 (18-12-2014)

Infoflash: Vanaf 1 januari 2015 worden de bedrijfsvoorheffingschalen ge´ndexeerd.
Dat betekent dat er vanaf januari voor eenzelfde belastbaar pensioen, een lager bedrag bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt.
U ontvangt dus netto een beetje meer.

Betaalkalender 2015 (18-12-2014)

Overzicht betaaldata 2015
De betaalkalender 2015

Impact van de aangekondigde pensioenhervorming (24-11-2014)

Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 voorziet een aantal wijzigingen in het pensioenstelsel van de ambtenaren die tot nu toe nog niet in wettekst zijn omgezet. Hierdoor is een gevoel van onzekerheid ontstaan bij diegenen die zich zeer kort bij hun oppensioenstelling bevinden. Vooral de onduidelijkheid over het afbouwschema van de diplomabonificatie voor het vaststellen van de vroegst mogelijke datum van oppensioenstelling roept vragen op. In overleg met de minister van pensioenen kan de PDOS hierover het volgende meedelen.