Nieuws

Openingsuren van onze Pensioenpunten deze zomer

Onze Pensioenpunten zijn van 1 juli tot en met 31 augustus 2016 in de namiddag gesloten.
Alle Pensioenpunten zijn de hele dag gesloten op 21 en 22 juli en 15 augustus 2016.
Opgelet: het Pensioenpunt in Geraardsbergen zal op vrijdag 5 augustus eveneens de hele dag gesloten zijn.

Werken@FPD (28-06-2016)

De Pensioendienst werft 45 IT-medewerkers aanDe Pensioendienst werft 45 IT-medewerkers aan

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (17-06-2016)

Pensioenen 06-2016 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 30-06-2016
Pensioenen 07-2016 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 01-07-2016
Overzicht alle betaaldatums 2016: de betaalkalender 2016

Indexering ambtenarenpensioenen (01-06-2016)

Eind mei 2016 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 101,02 punten, overschreden.

De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.

Lees meer...

Pensioenstatistieken (20-05-2016)

De pensioenstatistieken 2015 van het ambtenarenstelsel zijn gepubliceerd.

Uitbetaling van uw vakantiegeld in mei 2016 (27-04-2016)

In de loop van mei 2016 ontvangen gepensioneerde werknemers en ambtenaren hun vakantiegeld.

U wilt meer weten?

Onthaal op afspraak in 6 Pensioenpunten (18-04-2016)

PensioenpuntenVanaf 1 mei kunt u in de Pensioenpunten van Antwerpen, Hasselt, Kortrijk, Charleroi, Namen en Aarlen langsgaan op afspraak

Nieuwe versie van brochure over rustpensioenen van het ambtenarenstelsel (18-04-2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelselDe brochure "Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel" werd bijgewerkt op basis van de wet van 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen.

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (18-04-2016)

Voor de "Professionals":
het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

RVP en PDOS fuseren en worden op 1 april 2016 de Federale Pensioendienst (FPD) (31-03-2016)

Ondanks de datum is het geen aprilvis; op 1 april 2016 fuseren de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) om samen de Federale Pensioendienst - kortweg FPD of dé Pensioendienst - te vormen. De continuïteit van de pensioenbetalingen en de andere vormen van dienstverlening is verzekerd.

Lees het persbericht

Resultaten tevredenheidsenquête betalingen (25-03-2016)

afbeelding enqueteIn juni 2015 organiseerde de PDOS een tevredenheidsenquête over de uitbetaling van de ambtenarenpensioenen. In het verslag vindt u de resultaten en de analyse van deze enquête, samen met de acties die ondernomen zullen worden om de dienstverlening naar de klanten te verbeteren.

resultaten tevredenheidsenquête betalingen

Verzending fiscale fiches gestart (17-03-2016)

Op 17-03-2016 werd het startschot gegeven voor de verzending van de pensioenfiches 281.11 - inkomsten 2015.
Gezien de omvang van dit werk gebeuren deze zendingen verspreid over enkele dagen.
Ten laatste eind april e.k. zou u uw pensioenfiche in uw brievenbus moeten vinden.