Brochures

De regularisatie van de studieperioden - Ambtenarenstelsel

De regularisatie van de studieperioden - Ambtenarenstelsel

(versie december 2017)

download pdf

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel

Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel

(versie september 2017)

brochure flash

download pdf

Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

Overlevingspensioenen van het ambtenarenstelsel

(versie augustus 2017)

brochure flash

download pdf

De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden

De loopbaanonderbreking en afwezigheidsperioden

Wat is de invloed ervan op mijn pensioen als ambtenaar?

(versie september 2017)

brochure flash

download pdf

Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel

Cumulatie met pensioenen van het ambtenarenstelsel

(versie september 2017)

brochure flash

download pdf

De pensioenbonus

De pensioenbonus

(versie september 2017)

download pdf

Pensioen voor lokale mandatarissen

Pensioen voor lokale mandatarissen

(versie september 2017)

download pdf

De elektronische loopbaangegevens.
De toekomstige gepensioneerden rekenen op u.

De elektronische loopbaangegevens.

(versie mei 2015)

download pdf

De perequatie van de pensioenen van het ambtenarenstelsel

De perequatie van de pensioenen van het ambtenarenstelsel

(Versie juli 2017)

download pdf

Klachten over onze dienstverlening?

Klachten over onze dienstverlening?

(Versie december 2016)

download pdf