Geen betaalfiche meer bij indexering van pensioenen

Het Directiecomité van de FPD heeft beslist om geen betaalfiche meer te versturen naar de gepensioneerden van de overheidssector in geval van indexering van de pensioenen.

Het Directiecomité gaat ervan uit dat de indexering een terugkerend gegeven is (verhoging van het pensioen met 2%) dat gekend is bij de gepensioneerden, waarvoor geen individuele communicatie moet gebeuren.

De andere betaalfiches zullen wel nog verzonden worden (vb. wijziging van het pensioenbedrag die niet het gevolg is van een indexering).