Nieuwe bevoegdheden van de Pensioendienst: GSD, het Gesolidariseerd Pensioenfonds en de pensioenen van HR Rail (01/01/2017)

Sinds 1 januari 2017 heeft de Pensioendienst een paar nieuwe bevoegdheden van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) en HR Rail overgenomen. Ontdek hier de wijzigingen.

Bent u al aangesloten of begunstigde ? Wees gerust, de GSD zet zijn activiteiten voort met hetzelfde personeel. Voor u verandert er dus niet veel.

Contact:

  • Adres: Gemeenschappelijke Sociale Dienst, Zuidertoren, 1060 Brussel
  • E-mail: info@gsd.fgov.be

De GSD heeft zijn eigen visuele identiteit en website www.gsd.fgov.be waarop u de nieuwe brochure, de formulieren en alle andere nuttige informatie over de Gemeenschappelijke Sociale Dienst terugvindt.

De Pensioendienst had al de pensioenen in beheer van de bij dat fonds aangesloten overheidsdiensten. Vanaf 1 januari 2017 zal de Pensioendienst het volledige beheer overnemen (ramingen, berekening van de responsabiliseringsbijdrage, ...).

Contact:

Opgelet: De bijdragen voor het Fonds (patronale bijdragen – responsabiliseringsbijdragen, ...) moeten evenwel gestort worden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), die het bevoegde inningsorganisme is.

Vanaf 1 januari 2017 is de FPD bevoegd voor de toekenning, de betaling en het beheer van de rust- en overlevingspensioenen van de statutaire personeelsleden van de Belgische Spoorwegen.
De toekenning en de betaling van de begrafenisvergoeding maken geen deel uit van de bevoegdheidsoverdracht en blijven een bevoegdheid van HR Rail.

HR Rail voert als mandataris van de FPD de betaling ervan uit. Het mandaat is beperkt tot de uitvoering van:

  • De pensioenbetaling op basis van betalingsinstructies van de FPD
  • De fiscale en parafiscale inhoudingen en verklaringen

Voor alle vragen met betrekking tot de pensioenbetaling kan men zich verder blijven wenden tot HR Rail.
Voor alle andere aspecten in verband met de pensioenen van de Belgische Spoorwegen is de Pensioendienst voortaan het aanspreekpunt.

Dankzij de nauwe samenwerking tussen de Pensioendienst en HR Rail zal deze overname geen invloed hebben op de uitbetaling van de pensioenen, noch op de continuïteit van de dienstverlening.

Of u nu burger of werkgever bent, weet dat wij dezelfde kwaliteit leveren als DIBISS en HR Rail. De rechten die u hebt opgebouwd blijven uiteraard behouden.