Indexering ambtenarenpensioenen

Eind mei 2017 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 103,04 punten, overschreden.

De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.

  • de pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand worden aangepast vanaf het pensioen van juni 2017
  • de pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand worden aangepast vanaf het pensioen van juli 2017