Nieuws

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (18/04/2018)

betaalkalender Pensioenen 04-2018 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 30/04/2018
Pensioenen 05-2018 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 02/05/2018

Overzicht betaaldatums van de maandelijkse pensioenen

Begin van de verzending van de fiscale fiches voor het invullen van uw belastingaangifte (07/03/2018)

Deze week begon de Federale Pensioendienst (FPD) met de verzending van de fiscale fiches. Omdat de FPD ongeveer twee miljoen brieven moet versturen, gebeurt het drukken en verzenden verspreid over enkele weken.

Lees meer

Ambtenaren kunnen vanaf nu hun pensioenraming met of zonder volledige regularisatie van de studieperioden raadplegen op mypension.be (06/03/2018)

logo mypension.bePersonen die een bonificeerbaar diploma hebben dat nog niet voor 100% verworven is en die nog altijd actief zijn als ambtenaar kunnen op mypension.be terecht om hun pensioenraming met of zonder volledige studieregularisatie te raadplegen...

Lees meer

Meer dan 1 miljoen bezoekers in 3 maanden tijd voor de nieuwe versie van mypension.be (20/02/2018)

Tussen de lancering van de nieuwe versie van mypension.be op 20/11/2017 en 19/02/2018 bezochten welgeteld 1.044.166 unieke bezoekers het online pensioendossier. Al meer dan 700.000 burgers kozen ervoor om uitsluitend elektronisch te communiceren met de pensioeninstellingen.

Lees meer

De Pensioendienst benadrukt neutrale rol als administratie (05/02/2018)

Als gevolg van verschillende artikels die in de pers verschenen zijn, en meer in het bijzonder na de verklaringen die door de FGTB gepubliceerd werden, herhaalt de Pensioendienst niet het rekencentrum te zijn van eender welke politieke of socio-culturele organisatie. De Pensioendienst herhaalt zijn rol op een correcte manier op te nemen en benadrukt zijn werk als administratie op een neutrale manier uit te voeren.

Lees meer

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (01/02/2018)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

Cumulatie van een pensioen met een beroepsactiviteit - jaargrenzen 2018 (03/01/2018)

De jaargrenzen voor cumulatie van een rust- en/of overlevingspensioen met een beroepsinkomen worden elk jaar geïndexeerd. De jaargrenzen voor 2018 zijn toegevoegd in het schematisch overzicht.

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenen van toepassing vanaf 1 januari 2018 (19/12/2017)

Barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenenrHet nieuwe barema bedrijfsvoorheffing voor pensioenen staat online.

Hervorming van de regularisatie van de studieperioden (01/12/2017)

Sinds 1 december heeft een hervorming de wetgeving over de regularisatie van de studieperioden gewijzigd. Deze hervorming voorziet een harmonisering van de regels tussen de 3 pensioenstelsels.

Lees meer

Uw toekomstig pensioenbedrag? Afspraak op mypension.be! (21/11/2017)

logo mypension.beVanaf vandaag kunnen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren ook op mypension.be terecht voor het pensioenbedrag van hun wettelijke pensioen. De applicatie kreeg ook een nieuwe lay-out en is nu beschikbaar op mobiele toestellen.

Dankzij mypension.be kunt u uw pensioen plannen met kennis van zaken.

Lees meer

Jaarverslag Pensioendienst 2016: De centralisatie van pensioenbevoegdheden zet zich verder (21/11/2017)

In 2015 werd het samensmelten van de ex-RVP en ex-PDOS voorbereid. In 2016 vond de effectieve geboorte van de Pensioendienst plaats en zette de centralisatie van pensioenbevoegdheden zich verder.

Lees meer

Schrijf u in voor onze e-news! (13/11/2017)

e-news Via onze nieuwsbrief willen we professionals en burgers op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in de pensioenmaterie.

Lees meer

Waarom ontbreken er gegevens in mijn pensioenloopbaan op mypension.be en wat kan ik er aan doen? (09/10/2017)

logo ontbrekende loopbaangegevensDe Pensioendienst ontvangt de pensioenloopbaangegevens altijd van een externe bron. De datakwaliteit is dan ook volledig afhankelijk van de zorgvuldigheid, de tijdigheid en het kwaliteitsniveau van die externe bron.

Lees meer

Kent u uw dichtstbijzijnde Pensioenpunt? Check het op www.pensioenpunt.be! (09/09/2017)

logo www.pensioenpunt.beVia de Pensioenpunten kunt u gemakkelijk in contact komen met een pensioenexpert. Iedereen die algemene of specifieke informatie wil krijgen over zijn ambtenaren- en/of werknemerspensioen kan langskomen.

Lees meer

mycareer.be nu online: uw loopbaan in een handige tijdlijn (29/08/2017)

logo mycareer.beOp 29 augustus 2017 lanceren Sigedis en RSZ mycareer.be, een tool die u een handig overzicht biedt van uw volledige loopbaan.

Lees meer

Geen betaalfiche meer bij indexering van pensioenen (29/06/2017)

Het Directiecomité van de FPD heeft beslist om geen betaalfiche meer te versturen naar de gepensioneerden van de overheidssector in geval van indexering van de pensioenen.

Lees meer