Waarom ontbreken er gegevens in mijn pensioenloopbaan op mypension.be en wat kan ik er aan doen?

Het belang van de pensioenloopbaangegevens en hun herkomst

De Pensioendienst ontvangt de pensioenloopbaangegevens altijd van een externe bron. De datakwaliteit is dan ook volledig afhankelijk van de zorgvuldigheid, de tijdigheid en het kwaliteitsniveau van die externe bron.

De loopbaangegevens zijn essentieel om uw pensioenbedrag te berekenen en uw vroegst mogelijke pensioendatum te bepalen. De ingezamelde gegevens zijn niet alleen belangrijk op het einde van de loopbaan, maar ze zorgen er ook voor dat u via mypension.be uw hele loopbaan lang weloverwogen (carrière)keuzes kan maken in functie van uw pensioen.

Ontbrekende pensioenloopbaangegevens op mypension.be

Het ontbreken van loopbaangegevens kan meerdere oorzaken hebben. Omdat de gegevens om de drie maanden opgeladen worden, zult u uw meest recente tewerkstelling niet zien. In de andere gevallen kan het onder meer gaan om:

  • Militaire dienst
  • Tewerkstelling in het buitenland
  • Tewerkstelling in de openbare sector waarvoor geen historisch attest is opgemaakt
  • Tewerkstelling in een politiek mandaat of een ander speciaal statuut
  • Een werkgever die geen bijdragen betaald heeft

Wat kunt u doen als uw pensioenloopbaan onvolledig is?

Vastbenoemde ambtenaren van gewesten en gemeenschappen en van federale, provinciale en lokale overheden kunnen de stand van zaken van het opladen van hun attest met loopbaangegevens van vóór 1 januari 2011 volgen via een handige tool van de Pensioendienst. Ontbreken uw pensioenloopbaangegevens? Dan raden wij u aan om zelf naar uw (ex-) werkgever te stappen om bij hem aan te dringen om tot actie over te gaan.

Ontbreken uw gegevens als zelfstandige of als werknemer? Signaleer dat dan via het formulier "onvolledigheden melden" in het luik "Mijn pensioenloopbaan" van mypension.be. Periodes van tewerkstelling in het buitenland, bij supra- en internationale instellingen, of van verzekering bij de RSZ (voor de overzeese sociale zekerheid) worden pas op het moment van uw pensioenaanvraag toegevoegd aan uw pensioenloopbaan en onderzocht. U hoeft deze dan ook niet te vermelden.