Contact

Sluitingsdagen Pensioendienst eind 2017 en begin 2018

De Pensioendienst is volledig gesloten:

  • op vrijdag 15/12/2017
    en
  • van zaterdag 23/12/2017 tot en met dinsdag 02/01/2018.
De Pensioendienst heropent op woensdag 03/01/2018.

Opgepast voor lange wachtrijen als u een Pensioenpunt bezoekt tijdens de eerste week van januari.

Online informatie altijd beschikbaar

U kunt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht op onze website voor meer informatie en u kunt ook steeds uw persoonlijke pensioendossier via een beveiligde verbinding raadplegen op www.mypension.be

De Pensioendienst wenst u prettige feestdagen!

Gelieve altijd
uw rijksregisternummer (geboortedatum beginnend met het geboortejaar + 5 cijfers, zoals vermeld op de achterkant van uw identiteitskaart)
of uw rust- of overlevingspensioennummer (10 cijfers) mee te delen.

Contact Center

  • de pensioenlijn: 1765 (gratis nummer)
  • vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765

Elke werkdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u
(vrijdag tot 16.00 u)

wanneer telefoneert u het best naar het Contact Center?

werking van de pensioenlijn

werking van de pensioenlijn (schema)

Voor alle vragen in verband met de uitbetaalde bedragen
(fiscale en sociale inhoudingen, verbintenisformulier en het levensbewijs) luister aandachtig naar de instructies

  • druk 1 voor Nederlands
  • druk vervolgens opnieuw op 1
  • geef dan de code 6151 in
  • en maak uw keuze in functie van de reden van uw oproep

E-mail

Schriftelijk

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
1060 Brussel
België

Fax

algemeen faxnr.: +32 (0)2 791 53 00