Werken@FPD

De FPD is een administratie in volle ontwikkeling. Als belangrijke partner in het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen werkt de Pensioendienst op het actuele thema van de pensioenen.

De Pensioendienst werft aan

We zijn momenteel op zoek naar nieuwe collega's!

Interesse? Bekijk snel onze vacatures:

Neem een kijkje op onze site Werknemerspensioenen: Jobs - Vacatures .

 • Deskundige activiteitenbeheerders
 • Pensioenspecialisten
 • Juristen
 • Economisten
 • Informatici
 • Administratieve of logistieke beheerders
 • Professionals in communicatie
 • ...
 • Uitgebreide opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en de mogelijkheid om via gespecialiseerde examens een bijkomende loopbaanversnelling te bekomen
 • Variabele werkuren en een flexibele regeling voor verloven en afwezigheden
 • Gemakkelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer - de FPD heeft haar kantoren vlak aan het Zuid-station
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Fietsvergoeding
 • Tussenkomst in de hospitalisatieverzekering
 • Bedrijfsrestaurant met zeer democratische prijzen
 • FED+kaart (kortingen bij aankopen, evenementen, toegang tot musea, ...)
 • Minstens 26 vakantiedagen
 • Taalpremie na behalen van attest
 • Klantencontact
 • De opleidingen: elke nieuwkomer krijgt een basisvorming en als voorbereiding op loopbaanexamens worden opleidingen voorzien
 • Kennisoverdracht tussen collega's
 • Formele en informele overlegmomenten
 • Polyvalentie en jobrotatie
 • Implementatie telewerk

Wij vinden het belangrijk dat u gemotiveerd bent om een grondige expertise op te bouwen in overheidspensioenen.
Wij zorgen tijdens uw inwerkperiode voor de nodige opleidingen om u vertrouwd te maken met deze specifieke wetgeving en reglementering.

Als teamchef

 • staat u in voor de organisatie en coördinatie van de operationele activiteiten van een team van activiteitenbeheerders
 • stuurt u medewerkers aan, motiveert en ondersteunt hen bij de uitvoering van hun taken en geeft advies in moeilijke dossiers
 • zorgt u voor een accurate communicatie en informatiedoorstroming om de transparantie tussen de gebruikers en de administratie te optimaliseren

Als jurist

 • ontwikkelt u zich tot een juridisch expert in de materie van de overheidspensioenen en formuleert u adviezen over de toepassing en interpretatie van de wetgeving.
 • ondersteunt u verschillende interne en externe betrokkenen en actoren (zoals het management van de FPD en het doelpubliek) in hun activiteiten en beslissingen.
 • neemt u actief deel aan de uitwerking en verbetering van de reglementering en vertaalt beleidsopties in concrete juridische voorstellen.

Als activiteitenbeheerder

 • voert u activiteiten uit die betrekking hebben op het elektronisch pensioendossier. Deze activiteiten betreffen communicatie 1ste en 2de lijn, controle van de loopbaangegevens, pensioentoekenning en pensioenbeheer
 • treedt u op als contactpersoon voor rechthebbenden en derden en verstrekt informatie over de pensioendossiers aan de betrokkenen
 • volgt u actief de ontwikkelingen in de pensioenwetgeving

Als data-analist

 • ondersteunt u de activiteitenbeheerder belast met de controle van de loopbaangegevens
 • werkt u mee aan de verzameling, verwerking en integratie van de gegevens in het loopbaan datawarehouse
 • stelt u deze gegevens ter beschikking van de businessanalisten die studies uitvoeren binnen het domein van de pensioenen van de overheidssector
 • verzorgt u de rapportering

U kan bij ons terecht voor verschillende functies als statutair of contractueel medewerker. Er worden ook stages voor studenten aangeboden. Daarnaast doet de FPD aanwervingen in het kader van het jongerenbanenplan via startbaanovereenkomsten. De FPD heeft ook aandacht voor diversiteit. Zo kunnen mensen met een beperking bij ons aan de slag. Als u al als ambtenaar tewerkgesteld bent, maar u zou graag van werkgever veranderen dan kan dat via interne mobiliteit.

Statutairen

Bij een statutaire functie wordt de ambtenaar vast benoemd.
Zie voor meer informatie:

De selecties voor statutaire functies worden gepubliceerd op de website van Selor. Via deze site kan u zich inschrijven via de rubriek "vacatures per e-mail". Dan ontvangt u elke week vacatures op maat. Ook de inschrijving voor deelname aan de selectieprocedure verloopt via deze website. U kunt zich inschrijven vanaf het moment dat de selectie verschijnt op de website van Selor en in andere media. De uiterste inschrijvingsdatum vindt u steeds in de functiebeschrijving.

Diversiteit

Voor meer informatie over tewerkstelling van specifieke doelgroepen kunt u terecht op:

Interne mobiliteit

Vul eerst uw volledige cv in op de website van Selor (rubriek "Mijn Selor").
U kunt nu:

 • Online gericht solliciteren voor een vacature voor de interne markt
  (publicatie op de website van Selor (rubriek "Vacatures")
 • Spontaan solliciteren door in uw CV aan te duiden (in het hiervoor voorziene vak) dat u gecontacteerd wil worden voor functies van de interne markt. De federale overheidsdiensten zoeken in de databank naar kandidaten met het gewenste profiel. Afhankelijk van uw profiel kan de rekruterende dienst u contacteren.
Contractuelen

Bij een contractuele functie wordt er een arbeidsovereenkomst afgesloten tussen u en de overheidswerkgever.
Zie voor meer informatie:

Het volstaat uw gegevens in te geven op de website van Selor in de rubriek "Mijn Selor". Deze databank bevat de spontane sollicitaties van mensen die interesse hebben in een functie bij een overheidsdienst.
Indien u een voorkeur voor de FPD aangeeft en wij zoeken een kandidaat voor een functie waarvoor u het geschikte profiel hebt, dan zullen wij u daar zeker terugvinden en u uitnodigen voor een bijkomende proef of gesprek.

Starters

Voor meer informatie over de startbaanovereenkomsten kunt u terecht op:

U bent op zoek naar een stageplaats in het kader van uw opleiding of uw studies?
Dat kan bij de FPD. U kan kiezen tussen verschillende diensten bij de FPD:

 • De diensten die het recht op pensioen onderzoeken en het pensioenbedrag berekenen
 • De informaticadienst
 • De boekhouding
 • De communicatiedienst
 • ...

Dankzij de stage maakt u kennis met de FPD als werkgever. En als het u bevalt, kunt u na het behalen van uw diploma bij ons solliciteren. Win-win voor beide partijen dus.

Indien u geïnteresseerd bent om stage te lopen bij de FPD, dien dan uw stageaanvraag in via dit formulier [word - dotx-bestand].

Opgelet: een stageaanvraag kan enkel worden aanvaard indien de stage wordt georganiseerd in het kader van een akkoord met uw onderwijsinstelling.

De statutaire en contractuele functies zijn verdeeld in 4 niveaus: A, B, C en D.
Voor elk niveau gelden andere diplomavereisten:

 • Niveau A: universitair diploma of diploma van het hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat, enz.)
 • Niveau B: diploma hoger onderwijs van het korte type (graduaat, bachelor)
 • Niveau C: diploma hoger secundair onderwijs
 • Niveau D: meestal geen diplomavereisten

Indien u een laatstejaarsstudent bent, mag u al deelnemen aan een selectie wanneer dit uitdrukkelijk voorzien is in de functiebeschrijving. U kunt uiteraard pas in dienst treden op het moment dat u beschikt over het vereiste diploma.

Als u een buitenlands diploma heeft, dan vragen wij u een officieel bewijs van homologatie mee te sturen met uw kandidatuur.
U kunt hiervoor terecht bij het NARIC via de website NARIC-Vlaanderen.